Câu hỏi:

05/05/2021 612

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. Ảnh A’B’

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có, ảnh và vật nằm về cùng một phía so với thấu kính

=> ảnh A’B’ là ảnh ảo và cùng chiều với vật.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là:

Xem đáp án » 05/05/2021 2,271

Câu 2:

Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng

Xem đáp án » 05/05/2021 897

Câu 3:

Chỉ ra phương án sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

Xem đáp án » 05/05/2021 789

Câu 4:

Sự khác nhau giữa ảnh thật và ảnh ảo ở thấu kính hội tụ:

Xem đáp án » 05/05/2021 637

Bình luận


Bình luận