Câu hỏi:

05/05/2021 2,268

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính.

=> ảnh là ảnh thật, ngược chiều với vật có thể nhỏ hoặc bằng hoặc lớn hơn vật tùy vị trí của vật.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng

Xem đáp án » 05/05/2021 893

Câu 2:

Chỉ ra phương án sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

Xem đáp án » 05/05/2021 786

Câu 3:

Sự khác nhau giữa ảnh thật và ảnh ảo ở thấu kính hội tụ:

Xem đáp án » 05/05/2021 629

Câu 4:

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. Ảnh A’B’

Xem đáp án » 05/05/2021 609

Bình luận


Bình luận