Câu hỏi:

05/05/2021 178

Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là tránh được ô nhiễm môi trường

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:

Xem đáp án » 05/05/2021 418

Câu 2:

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là:

Xem đáp án » 05/05/2021 317

Câu 3:

Trong điều kiện nào sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn?

Xem đáp án » 05/05/2021 286

Câu 4:

Ở nhà máy nhiệt điện:

Xem đáp án » 05/05/2021 263

Câu 5:

Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện, năng lượng được biến đổi theo nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì?

Xem đáp án » 05/05/2021 237

Câu 6:

Trong nhà máy thủy điện và nhiệt điện có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy tuabin có nhiệm vụ gì?

Xem đáp án » 05/05/2021 186

Bình luận


Bình luận