Câu hỏi:

05/05/2021 288

Trong điều kiện nào sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn trong mùa mưa, khi hồ đầy nước

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:

Xem đáp án » 05/05/2021 418

Câu 2:

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là:

Xem đáp án » 05/05/2021 318

Câu 3:

Ở nhà máy nhiệt điện:

Xem đáp án » 05/05/2021 263

Câu 4:

Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện, năng lượng được biến đổi theo nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì?

Xem đáp án » 05/05/2021 238

Câu 5:

Trong nhà máy thủy điện và nhiệt điện có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy tuabin có nhiệm vụ gì?

Xem đáp án » 05/05/2021 186

Câu 6:

Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là

Xem đáp án » 05/05/2021 178

Bình luận


Bình luận