Câu hỏi:

05/05/2021 189

Trong nhà máy thủy điện và nhiệt điện có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy tuabin có nhiệm vụ gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tuabin có nhiệm vụ biến đổi cơ năng của nước thành cơ năng của roto máy phát điện

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:

Xem đáp án » 05/05/2021 420

Câu 2:

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là:

Xem đáp án » 05/05/2021 319

Câu 3:

Trong điều kiện nào sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn?

Xem đáp án » 05/05/2021 290

Câu 4:

Ở nhà máy nhiệt điện:

Xem đáp án » 05/05/2021 265

Câu 5:

Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện, năng lượng được biến đổi theo nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì?

Xem đáp án » 05/05/2021 239

Câu 6:

Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là

Xem đáp án » 05/05/2021 181

Bình luận


Bình luận