Câu hỏi:

05/05/2021 149

Thế năng của một vật có trọng lượng P được nâng lên độ cao h bằng công mà vật đó sinh ra khi rơi xuống đến đất: A = P.h. Một lớp nước dày 1m trên mặt một hồ chứa nước có diện tích 1km2 và độ cao 200m so với cửa tuabin của nhà máy thủy điện có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:

Xem đáp án » 05/05/2021 416

Câu 2:

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là:

Xem đáp án » 05/05/2021 316

Câu 3:

Trong điều kiện nào sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn?

Xem đáp án » 05/05/2021 286

Câu 4:

Ở nhà máy nhiệt điện:

Xem đáp án » 05/05/2021 258

Câu 5:

Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện, năng lượng được biến đổi theo nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì?

Xem đáp án » 05/05/2021 237

Câu 6:

Trong nhà máy thủy điện và nhiệt điện có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy tuabin có nhiệm vụ gì?

Xem đáp án » 05/05/2021 186

Câu 7:

Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là

Xem đáp án » 05/05/2021 177

Bình luận


Bình luận