Câu hỏi:

05/05/2021 533

Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Khi đặt vật AB trước thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d =2f

=> ảnh A’B’ là ảnh thật, ngược chiều và cao bằng vật.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d > 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

Xem đáp án » 05/05/2021 4,529

Câu 2:

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ nhỏ hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một khoảng:

Xem đáp án » 05/05/2021 3,590

Câu 3:

Một vật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật. Ảnh cách vật 32cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu?

Xem đáp án » 05/05/2021 2,157

Câu 4:

Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:

Xem đáp án » 05/05/2021 1,973

Câu 5:

Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 16cm). Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính:

Xem đáp án » 05/05/2021 1,181

Câu 6:

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 20cm). Một vật thật AB cách thấu kính (40cm). Ảnh thu được là:

Xem đáp án » 05/05/2021 782

Bình luận


Bình luận