Câu hỏi:

08/05/2021 155

Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozo, policaproamit, polistiren, xenlulozo trinitrat, nilon – 6,6. Số polime tổng hợp là

Trả lời:

Polime tổng hợp là: poli(vinyl clorua), policaproamit, polistiren, nilon – 6,6

Xenlulozo là polime tự nhiên còn xenlulozo trinitrat là polime bán tổng hợp

Vậy có tất cả 4 polime tổng hợp trong dãy polime đã cho.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại tơ không có nhóm amit?

Xem đáp án » 08/05/2021 297

Câu 2:

Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 08/05/2021 191

Câu 3:

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là

Xem đáp án » 08/05/2021 188

Câu 4:

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

Xem đáp án » 08/05/2021 148

Câu 5:

Polime X có công thức (–NH–[CH2]5–CO–)n. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 08/05/2021 124

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »