Câu hỏi:

09/05/2021 164

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chú ý

Khi đầu bài hỏi số công thức cấu tạo thì sẽ không tính đphh, còn khi đầu bài hỏi số đồng phân hoặc số anken thì tính đphh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anken là

Xem đáp án » 09/05/2021 632

Câu 2:

Công thức tổng quát của anken là

Xem đáp án » 09/05/2021 385

Câu 3:

Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 09/05/2021 364

Câu 4:

Trong phân tử anken có 8 liên kết δ. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 336

Câu 5:

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

Xem đáp án » 09/05/2021 308

Câu 6:

Số đồng phân anken của C4H8 là

Xem đáp án » 09/05/2021 278

Câu 7:

Hợp chất X có thành phần % khối lượng C là 85,5% và % khối lượng H là 14,5%. Hợp chất X là

Xem đáp án » 09/05/2021 218

Bình luận


Bình luận