Câu hỏi:

09/05/2021 328

Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chú ý

Đề bài hỏi tỉ khối của Y so với H2 => quên không chia 2 chọn nhầm D

+ Xét hiệu suất phản ứng tính theo chất có tỉ lệ số mol nhỏ hơn. Tính nhầm phản ứng theo H2 => chọn nhầm B

+ Với những bài toán chỉ có tỉ lệ thể tích, tỉ lệ khối lượng mà không có số mol, ta có thể giả sử lấy 1 mol hỗn hợp ban đầu để thuận tiện tính toán

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp khí X gồm 1 ankan và 1 anken. Cho 1,68 lit khí X cho qua dung dịch brom làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa brom thấy còn lại 1,12 lit khí. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lit khí X rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 12,5 gam kết tủa. Công thức phân tử của các hiđrocacbon lần lượt là:

Xem đáp án » 09/05/2021 1,923

Câu 2:

Một hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Dẫn hỗn hợp đó qua 100 gam dung dịch brom 16% thấy brom mất màu và khối lượng bình tăng 2,8 gam, sau phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí bay ra thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước. Vậy công thức của anken và ankan lần lượt là

Xem đáp án » 09/05/2021 887

Câu 3:

Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là:

Xem đáp án » 09/05/2021 293

Câu 4:

Tiến hành trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch brom dư thì lượng brom phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng polietilen (PE) thu được là

Xem đáp án » 09/05/2021 181

Câu 5:

Một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam H2O. Công thức phân tử và khối lượng tương ứng của 2 hiđrocacbon là

Xem đáp án » 09/05/2021 179

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗm hợp gồm CH4, C4H10 và C2H4 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Số mol của ankan và anken trong hỗn hợp lần lượt là

Xem đáp án » 09/05/2021 163

Bình luận


Bình luận