Câu hỏi:

09/05/2021 2,884

Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với HBr theo tỉ lệ 1 : 1, số sản phẩm tối đa tạo ra là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một ankađien A rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư; bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 5,4 gam, bình 2 tăng 17,6 gam. A có CTPT là

Xem đáp án » 09/05/2021 1,637

Câu 2:

Khi cho isopren tác dụng với HBr theo tỉ lệ 1 : 1 thu được bao nhiêu dẫn xuất monobrom là đồng phân cấu tạo của nhau?

Xem đáp án » 09/05/2021 412

Câu 3:

Isopren tham gia phản ứng với dung dịch HBr theo tỷ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

Xem đáp án » 09/05/2021 335

Câu 4:

Số đồng phân cấu tạo (mạch hở) có công thức phân tử C5H8 là

Xem đáp án » 09/05/2021 305

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankađien thu được H2OCO2 có tổng khối lượng là 25,2 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, được 45 gam kết tủa. V có giá trị là

Xem đáp án » 09/05/2021 288

Câu 6:

Hiđro hóa hoàn toàn ankađien X thu được 2-metylpentan. Số công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 282

Bình luận


Bình luận