Câu hỏi:

12/05/2021 16,761

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Nhận xét sai là: Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

Ví dụ như chất CH3  O  CH3 đều chỉ có các liên kết đơn nhưng không phải là ankan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là :

Xem đáp án » 12/05/2021 72,113

Câu 2:

Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể khí ?

Xem đáp án » 12/05/2021 52,812

Câu 3:

Câu nào đúng khi nói về hiđrocacbon no ?

Hiđrocacbon no là

Xem đáp án » 12/05/2021 3,456

Câu 4:

Công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ứng với tên gọi nào sau đây ?

Xem đáp án » 12/05/2021 2,732

Câu 5:

Ankan sau có tên là gì?

Xem đáp án » 12/05/2021 2,247

Câu 6:

Phân tử metan không tan trong nư­ớc vì lí do nào sau đây ?

Xem đáp án » 12/05/2021 1,730

Bình luận


Bình luận