Câu hỏi:

12/05/2021 533

Khí Clo hóa hoàn toàn ankan X thu được chất hữu cơ Y có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của X là 138. Ankan X là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Khí Clo hóa hoàn toàn ankan X thu được chất hữu cơ Y (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho chuỗi phản ứng sau:

CH3COONa t CaO X Cl2/as 1:1 Y

Chất X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 12/05/2021 2,369

Câu 2:

Cho các chất sau :

Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất là :

Xem đáp án » 12/05/2021 1,566

Câu 3:

Cho các chất sau :

C2H6  (I)C3H8  (II)n-C4H10  (III)i-C4H10 (IV)

Nhiệt độ sôi tăng dần theo dãy là :

Xem đáp án » 12/05/2021 1,213

Câu 4:

Ankan X có công thức cấu tạo là CH3  CH(C2H5)  CH2  CH(CH3)  CH3. Tên gọi của X theo IUPAC là

Xem đáp án » 12/05/2021 669

Câu 5:

Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol, có ánh sáng khuếch tán, thu được sản phẩm chính có công thức cấu tạo thu gọn là

Xem đáp án » 12/05/2021 586

Câu 6:

Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỉ khối so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

Xem đáp án » 12/05/2021 575

Bình luận


Bình luận