Câu hỏi:

14/05/2021 94

Chọn đáp án đúng điền vào ô trống:

Một lớp học có 40 học sinh, trong đó 110 là số học sinh giỏi toán, 510 là số học sinh giỏi văn. Vậy:

Số học sinh giỏi toán của lớp đó là … bạn.

Số học sinh giỏi văn của lớp đó là … bạn.

Các số cần điền lần lượt là: 

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Bình có 60 quyển vở. Bình dùng 210 số quyển vở cho môn toán, 310 số quyển vở cho môn văn. Vậy:

Số vở dùng cho môn toán là … quyển.

Số vở dùng cho môn văn là … quyển.

Các số cần điền lần lượt là: 

Xem đáp án » 14/05/2021 81

Câu 2:

Chọn đáp án đúng điền vào ô trống:

Một lớp học có 40 học sinh. Trong đó 310 số học sinh là học sinh giỏi, 410 số học sinh là học sinh khá. Vậy số học sinh kém là … bạn.

Xem đáp án » 14/05/2021 73

Câu 3:

Chọn đáp án đúng điền vào ô trống:

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó 310 là số học sinh giỏi, 610 là số học sinh tiên tiến. Vậy:

Số học sinh giỏi của lớp đó là … bạn

Số học sinh tiên tiến của lớp đó là … bạn

Các số cần điền lần lượt là: 

Xem đáp án » 14/05/2021 63

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

So sánh: 150001000 và 8010

Xem đáp án » 14/05/2021 57

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »