Câu hỏi:

14/05/2021 1,154

Tính và chọn đáp án đúng: 

1216+2421+520749=

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1216+2421+520749=34+87+1417=34+14+8717=47+77=1+1=2

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 2.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quầy lương thực buổi sáng bán được 27 tổng số gạo, buổi chiều bán được 35 tổng số gạo. Hỏi số gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần số gạo của quầy lương thực đó?

Xem đáp án » 14/05/2021 935

Câu 2:

Tìm một phân số tối giản, biết rằng nếu lấy 52 trừ đi phâ1n số đó rồi cộng với 78 thì được phân số 1516. Vậy phân số cần tìm là:

Xem đáp án » 14/05/2021 495

Câu 3:

Tính bằng cách thuận tiện:

1913+146+19+46+713+179=......

Xem đáp án » 14/05/2021 373

Câu 4:

Chọn đáp án đúng điền vào ô trống:

Tổng kết học kì 2 lớp 4A có 13 số học sinh đạt loại giỏi, 25 số học sinh học sinh đạt loại khá còn lại là học sinh trung bình. Vậy số học sinh trung bình của lớp 4A chiếm … số học sinh cả lớp.

Xem đáp án » 14/05/2021 307

Bình luận


Bình luận