Câu hỏi:

15/05/2021 114

Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH­2. Số chất có đồng phân hình học là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon tạo nên do:

Xem đáp án » 15/05/2021 220

Câu 2:

Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 15/05/2021 180

Câu 3:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

Xem đáp án » 15/05/2021 155

Câu 4:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 15/05/2021 140

Câu 5:

Cho các chất: CH2=CH−CH=CH2; CH3−CH2−CH=C(CH3)2; CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là

Xem đáp án » 15/05/2021 117

Câu 6:

Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 15/05/2021 115

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85