Câu hỏi:

23/05/2021 122

Cho các phát hiểu sau:

1, Ion Ca2+ không bị oxi hóa hay bị khử khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl

2, Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với O2

3, Caxi tác dụng với nước sau phản ứng tạo ra dung dịch kiềm.

4, Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy

5, Nguyên tử Ca bị oxi hóa khi Ca tác dụng với H2O.

Số phát biểu đúng là?

Trả lời:

Đáp án C

+) Ca(OH)2 +  HCl → CaCl2 + 2H2O (số oxi hóa của Ca không đổi => Ca không bị oxi hóa và cũng không bị khử =>1, đúng

+) Ca thể hiện tính khử => Ca bị oxi hóa => 2, sai và 5, đúng

+) Khi điện phân nóng chảy Ca2+ chuyển thành Ca=> Ca2+ đóng vai trò chất oxi hóa bị khử thành Ca0 => 4 đúng

+) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2 => 3 đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là

Xem đáp án » 23/05/2021 313

Câu 2:

Cho biết phản ứng nào không xảy ra ở nhiệt độ thường ?

Xem đáp án » 23/05/2021 300

Câu 3:

Thạch cao nung được dùng để bó bột, đúc tượng do có hiện tượng giãn nở thể tích khi động cứng. Thành phần chính của thạch cao nung chứa.

Xem đáp án » 23/05/2021 245

Câu 4:

Cho các ứng dụng sau:

a, Dùng để chế tạo hợp kim nhẹ cho công nghiệp sản xuất ô tô, máy bay

b, Dùng chế tạo dây dẫn điện

c, Dùng để chế tạo chất chiếu sáng

d, Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ. Số ứng dụng của Mg là

Xem đáp án » 23/05/2021 180

Câu 5:

Chất nào sau đây làm mềm nước cứng vĩnh cửu ?

Xem đáp án » 23/05/2021 171

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »