Câu hỏi:

24/06/2021 286

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình vẽ:

Số đo góc x là…?

Ta có ac,bc nên a//b

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Cho góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc xOy^. Gọi Ot là tia đối của tia Ox, Oh là tia đối của tia Oz. Cho biết xOy^+tOh^=210°. Số đo góc xOy^ là…? Số đo góc tOh^ là..?

Xem đáp án » 24/06/2021 1,001

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ, biết xx' // yy' và tỉ số đo của xAB^ và ABy^ là 2:3. Khi đó tổng số đo của hai góc zAx'^zBy'^ là:

Xem đáp án » 24/06/2021 599

Câu 3:

Lựa chọn đúng hay sai

Cho xOy^=70°. Trên Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho xAz^=70°. Trên tia Az lấy điểm B. Kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho CBz^=110°. Kẻ AHOy và CKAz.

1. Az//Oy

2. Ox//Bt

3. BCO^=70°

4. AH//CK

Xem đáp án » 24/06/2021 474

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Cho hai đường thẳng a, b song song. Điểm Aa,Bb,Cb. Biết BAa^=40°,ACB^=30° như hình vẽ. câu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 24/06/2021 420

Câu 5:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Cho hai góc có đỉnh A và B và các cạnh tương ứng song song. Tìm số đo mỗi góc, biết 4A^=5B^. Đáp án: A^..?B^...?

Xem đáp án » 24/06/2021 392

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »