Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điền đáp án đúng vào ô trống: Viết số thích hợp vào ô trống sau 8 dam^2 7 dm^2=.. dm^2 (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 34cm, chiều rộng kém chiều dài 2dm2cm. Hãy tính diện tích hình chữ nhật theo đơn vị mét vuông.

Diện tích hình chữ nhật là … m2

Xem đáp án » 01/07/2021 374

Câu 2:

Một hình vuông có độ dài cạnh là 3dm9cm. Hãy tính diện tích vuông theo đơn vị mét vuông. Diện tích hình vuông là … m2

Xem đáp án » 01/07/2021 308

Câu 3:

Bạn Quỳnh nói: " Hai đơn vị đo diện tích liền nhau hơn, kém nhau 100 lần."

Bạn An nói:" Hai đơn vị đo diện tích liền nhau hơn, kém nhau 100 đơn vị."

Theo em bạn nào nói đúng?

Xem đáp án » 01/07/2021 276

Câu 4:

Viết số đo diện tích sau dưới dạng phân số thập phân:

25m2=?dam2

Xem đáp án » 01/07/2021 255

Câu 5:

So sánh hai số đo sau: 35,8 dm2 ? 38,5 dm2

>       <       =

Xem đáp án » 01/07/2021 231

Câu 6:

5cm24mm2=...mm2

Xem đáp án » 01/07/2021 228

Bình luận


Bình luận