Câu hỏi:

10/08/2021 222

Cho biểu đồ: 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Kĩ năng nhận diện nội dung biểu đồ

Cách giải:

- Loại B: biểu đồ đường (đơn vị %) -> thể hiện tốc độ tăng trưởng

- Loại C: biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu

- Loại D: chú giải cho thấy biểu đồ trên thể hiện diện tích trồng lúa và diện tích các cây lương thực khác 

=> không phải diện tích trồng lúa và diện tích cây lương thực

- A đúng: Biểu đồ cột chồng kết hợp đường =>biểu đồ trên thể hiện: Diện tích gieo trồng và giá trị sản xuất của cây lương thực ở nước ta giai đoạn 1990 - 2014 

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chống hạn hán ở nước ta phải luôn kết hợp với chống 

Xem đáp án » 10/08/2021 7,976

Câu 2:

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 2,041

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ nhất? 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,984

Câu 4:

Đặc điểm khác nhau cơ bản về địa hình giữa Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,081

Câu 5:

Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyện và đồi là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,034

Câu 6:

Sự hình thành gió mùa Đông Nam ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là do tác động kết hợp của 

Xem đáp án » 10/08/2021 956

Câu 7:

Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên đất liền của nước ta lần lượt thuộc phạm vi lãnh thổ các tỉnh 

Xem đáp án » 10/08/2021 949

Bình luận


Bình luận