Câu hỏi:

10/08/2021 140

Nhân tố làm cho quá trình phân công lao động xã hội nước ta chậm chuyển biến là do 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Chú ý đến nhân tố có tác động chủ yếu và cơ bản nhất

Cách giải:

Nhân tố “chủ yếu” làm cho quá trình phân công lao động xã hội nước ta chậm chuyển biến là do cơ cấu kinh tế chuyển biến chậm, đặc biệt là trong cơ cấu ngành kinh tế. Đây là nguyên nhân chủ yếu và bao quát nhất, có tác động đến năng suất và thu nhập của người lao động.

Ví dụ: Biểu hiện ở sự tập trung lao động chủ yếu trong ngành nông - lâm - ngư nghiệp; lao động trong công nghiệp xây dựng và dịch vụ còn ít. Nguyên nhân do trình độ phát triển kinh tế còn thấp, hoạt động sản xuất 

nông nghiệp vẫn phổ biến, công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển mạnh, khả năng áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật và máy móc trong sản xuất còn hạn chế. 

=> dẫn đến năng suất lao động lao động xã hội thấp, phần lớn lao động có thu nhập thấp

=> làm cho phân công lao động xã hội chậm chuyển biến.

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chống hạn hán ở nước ta phải luôn kết hợp với chống 

Xem đáp án » 10/08/2021 7,813

Câu 2:

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 2,038

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ nhất? 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,941

Câu 4:

Đặc điểm khác nhau cơ bản về địa hình giữa Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,080

Câu 5:

Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyện và đồi là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,033

Câu 6:

Sự hình thành gió mùa Đông Nam ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là do tác động kết hợp của 

Xem đáp án » 10/08/2021 953

Câu 7:

Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên đất liền của nước ta lần lượt thuộc phạm vi lãnh thổ các tỉnh 

Xem đáp án » 10/08/2021 947

Bình luận


Bình luận