Câu hỏi:

10/08/2021 141

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhận xét nào không đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 22, kết hợp kĩ năng đọc atlat và biểu đồ

Cách giải:

- A không đúng: tỉ trọng giá trị sản xuất có xu hướng giảm trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp (từ 24,9% xuống 23,7%) 

- B đúng: cơ cấu ngành tương đối đa dạng (gồm 6 phân ngành)

- C đúng: phân bố không đều trên cả nước, tập trung chủ yếu ở Đồng Bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- D đúng: giá trị sản xuất tăng lên liên tục (từ 49.4 nghìn tỉ đồng lên 135,2 nghìn tỉ đồng) 

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chống hạn hán ở nước ta phải luôn kết hợp với chống 

Xem đáp án » 10/08/2021 7,989

Câu 2:

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 2,041

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ nhất? 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,991

Câu 4:

Đặc điểm khác nhau cơ bản về địa hình giữa Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,082

Câu 5:

Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyện và đồi là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,034

Câu 6:

Sự hình thành gió mùa Đông Nam ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là do tác động kết hợp của 

Xem đáp án » 10/08/2021 957

Câu 7:

Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên đất liền của nước ta lần lượt thuộc phạm vi lãnh thổ các tỉnh 

Xem đáp án » 10/08/2021 949

Bình luận


Bình luận