Câu hỏi:

10/08/2021 187

Cho biểu đồ: 

Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Kĩ năng nhận xét biểu đồ

Cách giải:

- A đúng: tỉ trọng hàng nông – lâm – thủy sản và hàng khác luôn nhỏ nhất (năm 2014 là 18,8%)

- B không đúng: tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng mạnh (29,8% lên 44,5%)

- C không đúng: tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp giảm (từ 48,1% xuống 36,7%)

- D không đúng: năm 2010 tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đứng thứ 2 (29,8%) 

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chống hạn hán ở nước ta phải luôn kết hợp với chống 

Xem đáp án » 10/08/2021 7,514

Câu 2:

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 2,035

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ nhất? 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,902

Câu 4:

Đặc điểm khác nhau cơ bản về địa hình giữa Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,079

Câu 5:

Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyện và đồi là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,025

Câu 6:

Sự hình thành gió mùa Đông Nam ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là do tác động kết hợp của 

Xem đáp án » 10/08/2021 947

Câu 7:

Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên đất liền của nước ta lần lượt thuộc phạm vi lãnh thổ các tỉnh 

Xem đáp án » 10/08/2021 940

Bình luận


Bình luận