Câu hỏi:

10/08/2021 168

Cho bảng số liệu: 

SỐ LƯỢNG GIA SÚC VÀ GIA CẦM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ vào hàng số liệu trên, cho biết vật nuôi nào có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2000 - 2015?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Kĩ năng tính toán

Cách giải:

Công thức: Tốc độ tăng trưởng = (Giá trị năm cuối / Giá trị năm đầu tiên) x 100 (%) 

=> Kết quả: 

=> Vật nuôi nào có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2010 - 2015 là đàn gia cầm (với 174%)

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chống hạn hán ở nước ta phải luôn kết hợp với chống 

Xem đáp án » 10/08/2021 7,863

Câu 2:

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 2,038

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ nhất? 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,960

Câu 4:

Đặc điểm khác nhau cơ bản về địa hình giữa Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,080

Câu 5:

Điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyện và đồi là: 

Xem đáp án » 10/08/2021 1,033

Câu 6:

Sự hình thành gió mùa Đông Nam ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là do tác động kết hợp của 

Xem đáp án » 10/08/2021 954

Câu 7:

Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên đất liền của nước ta lần lượt thuộc phạm vi lãnh thổ các tỉnh 

Xem đáp án » 10/08/2021 947

Bình luận


Bình luận