Câu hỏi:

12/08/2021 1,213

Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Sgk Lịch sử lớp 12, trang 7.

Cách giải:

Các đáp án, B,C. D là nguyên tác hoạt động của LHQ

C. Duy trì hoà bình an ninh thế giới là mục đích thành lập của LHQ

Chọn đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm:

Xem đáp án » 12/08/2021 5,307

Câu 2:

Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (8 - 1945) đã tạo nên khó khăn cho tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?

Xem đáp án » 12/08/2021 1,386

Câu 3:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án » 12/08/2021 988

Câu 4:

Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước Nga thực hiện chính sách gì?

Xem đáp án » 12/08/2021 853

Câu 5:

Nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là:

Xem đáp án » 12/08/2021 786

Câu 6:

Nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 12/08/2021 640

Bình luận


Bình luận