Câu hỏi:

12/08/2021 640

Nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phưng pháp: Sgk trang 55

Cách giải: vì con người là chủ thể của mọi phát minh, sáng tạo.

Chọn đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm:

Xem đáp án » 12/08/2021 5,307

Câu 2:

Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (8 - 1945) đã tạo nên khó khăn cho tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?

Xem đáp án » 12/08/2021 1,386

Câu 3:

Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Xem đáp án » 12/08/2021 1,212

Câu 4:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án » 12/08/2021 988

Câu 5:

Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước Nga thực hiện chính sách gì?

Xem đáp án » 12/08/2021 853

Câu 6:

Nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là:

Xem đáp án » 12/08/2021 786

Bình luận


Bình luận