Câu hỏi:

12/08/2021 987

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 11.

Cách giải:

Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

 Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm:

Xem đáp án » 12/08/2021 5,298

Câu 2:

Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (8 - 1945) đã tạo nên khó khăn cho tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?

Xem đáp án » 12/08/2021 1,383

Câu 3:

Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Xem đáp án » 12/08/2021 1,208

Câu 4:

Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước Nga thực hiện chính sách gì?

Xem đáp án » 12/08/2021 851

Câu 5:

Nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là:

Xem đáp án » 12/08/2021 784

Câu 6:

Nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 12/08/2021 630

Bình luận


Bình luận