Câu hỏi:

13/08/2021 316

Các cuộc chiến tranh được ví như "ngọn gió thần" thổi vào nền kinh tế Nhật Bản là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Sgk 12 trang 55

Cách giải: nhờ  việc buôn bán vũ khí trong hai cuộc chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Triều Tiên làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển.

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thái độ bạc nhược của triều đình Huế trong những năm 1859 – 1862 đã dẫn đến hậu quả gì?

Xem đáp án » 13/08/2021 4,862

Câu 2:

Quá trình phân hóa mạnh mẽ của tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ?

Xem đáp án » 13/08/2021 4,145

Câu 3:

Từ sau năm 1978 đường lối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

Xem đáp án » 13/08/2021 2,948

Câu 4:

Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh  của mỗi quốc gia dựa trên một nền tảng như thế nào?

Xem đáp án » 13/08/2021 2,416

Câu 5:

Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực của ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã chứng tỏ điều gì?

Xem đáp án » 13/08/2021 1,962

Câu 6:

Yếu tố nào dưới đây giải thích không đúng cơ sở Phan Châu Trinh lựa chọn xu hướng cứu nước theo con đường cải cách?

Xem đáp án » 13/08/2021 1,500

Câu 7:

Sự ra đời tổ chức Hiệp ước Bắc  Đại Tây Dương (NATO-1949),và tổ chức Hiệp ước Vacsava (1955) là hệ quả trực tiếp của

Xem đáp án » 13/08/2021 1,270

Bình luận


Bình luận