Câu hỏi:

13/08/2021 1,398

Báo Người cùng khổ là cơ quan ngôn luận của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK Lịch sử 12/ Trang 82

Cách giải:  Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pháp cơ quan  ngôn luận của hội là Báo Người cùng khổ.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, nhân dân miền Bắc nước ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nào?

Xem đáp án » 13/08/2021 3,273

Câu 2:

Cuối năm 1950, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi với mong muốn

Xem đáp án » 13/08/2021 2,584

Câu 3:

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) là kết quả của

Xem đáp án » 13/08/2021 2,286

Câu 4:

Để đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(1/1959) quyết định để nhân dân miền Nam

Xem đáp án » 13/08/2021 1,971

Câu 5:

Năm 1920, tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu thành lập

Xem đáp án » 13/08/2021 1,668

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân chung nhất cho sự phát triển kinh tế của Mĩ, Nhật Bản và các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/08/2021 1,492

Bình luận


Bình luận