Câu hỏi:

14/08/2021 615

Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phuơng pháp: Sgk 11/ trang 52

Cách giải: Dùng phương pháp loại trừ: phương án A, B, C là ý nghĩa của CM tháng 10 Nga.

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1945, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền từ tay kẻ thù nào?

Xem đáp án » 14/08/2021 3,343

Câu 2:

Ý nào thể hiện rõ nhất bước phát triển của phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1925 - 1929 so với giai đoạn 1919 - 1924?

Xem đáp án » 14/08/2021 2,080

Câu 3:

Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

Xem đáp án » 14/08/2021 1,261

Câu 4:

Một trong những đặc điểm thể hiện tính cách triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?

Xem đáp án » 14/08/2021 1,127

Câu 5:

Yếu tố bên ngoài giúp các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế trong những năm 1945 - 1950 là

Xem đáp án » 14/08/2021 989

Câu 6:

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở

Xem đáp án » 14/08/2021 742

Bình luận


Bình luận