Câu hỏi:

14/08/2021 1,262

Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Sgk 12 trang 7

Cách giải: Hội đồng Bảo an. của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1945, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền từ tay kẻ thù nào?

Xem đáp án » 14/08/2021 3,343

Câu 2:

Ý nào thể hiện rõ nhất bước phát triển của phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1925 - 1929 so với giai đoạn 1919 - 1924?

Xem đáp án » 14/08/2021 2,080

Câu 3:

Một trong những đặc điểm thể hiện tính cách triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?

Xem đáp án » 14/08/2021 1,127

Câu 4:

Yếu tố bên ngoài giúp các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế trong những năm 1945 - 1950 là

Xem đáp án » 14/08/2021 989

Câu 5:

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở

Xem đáp án » 14/08/2021 742

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem đáp án » 14/08/2021 615

Bình luận


Bình luận