Câu hỏi:

15/08/2021 4,197

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bắt tay khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH trong hoàn cảnh

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: sgk 12 trang 10

Cách giải: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bắt tay khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH trong hoàn cảnh đất nước chịu nhiều tổn thất về người và của, khó khăn về nhiều mặt.

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải

Xem đáp án » 15/08/2021 5,861

Câu 2:

Mục tiêu cơ bản của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là gì?

Xem đáp án » 15/08/2021 4,009

Câu 3:

Sự kiện nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố?

Xem đáp án » 15/08/2021 2,954

Câu 4:

Ý  nào phản ánh đúng và đầy đủ vai trò của Đảng Lao động Việt Nam trong chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

Xem đáp án » 15/08/2021 1,661

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của Việt nam khi mở chiến dịch Biên giới Thu- Đông 1950

Xem đáp án » 15/08/2021 1,598

Câu 6:

Nêu phương hương cơ bản của cách mạng miền Nam được khẳng định trong Nghị quyết 15 của Đảng (1959)?

Xem đáp án » 15/08/2021 1,597

Bình luận


Bình luận