Câu hỏi:

15/08/2021 541

Nội dung nào không phải là nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 197

Cách giải:

Sử dụng phuơng pháp loại trừ các phương án B,C,D đều là nguyên nhân chủ quan của thắng lợi, phương án A là nguyên nhân khách quan.

Chọn đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngày 1/1/1959,ở khu vực Mĩ La tinh, chế độ độc tài bị sụp ở nước nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2021 2,502

Câu 2:

Thắng lợi nào đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới?

Xem đáp án » 15/08/2021 1,527

Câu 3:

Đến cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, tổ chức nào đã trở thành tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh?

Xem đáp án » 15/08/2021 1,000

Câu 4:

Tính chất của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?

Xem đáp án » 15/08/2021 971

Câu 5:

Hiệp ước Patơnốt (1884) được kí kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

Xem đáp án » 15/08/2021 460

Câu 6:

Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 9 năm 1975 đã đề ra nhiệm vụ nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2021 240

Bình luận


Bình luận