Câu hỏi:

15/08/2021 514

Điểm khác biệt cơ bản trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Châu Trinh là ở

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: phân tích

Cách giải:

Điểm khác biệt cơ bản trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Châu Trinh là xu hướng và phương pháp thực hiện. Phan Bội Châu theo xu hướng bạo động và cầu viện Nhật Bản còn phan Châu Trinh theo con đường cải cách và dựa vào Pháp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào sau đây diễn ra vào năm 1917?

Xem đáp án » 15/08/2021 11,312

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ trong giai đoạn 1945 - 1973?

Xem đáp án » 15/08/2021 10,985

Câu 3:

Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1950 là

Xem đáp án » 15/08/2021 9,808

Câu 4:

I.Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công

Xem đáp án » 15/08/2021 8,629

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là một trong những lí do Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (6-1947)?

Xem đáp án » 15/08/2021 5,714

Câu 6:

Mục tiêu đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 là

Xem đáp án » 15/08/2021 1,377

Câu 7:

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ Liên Xô – Mĩ chuyển sang thế đối đầu do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2021 949

Bình luận


Bình luận