Câu hỏi:

15/08/2021 312

Ý nghĩa lớn nhất của đại thắng mùa Xuân 1975 đối với dân tộc ta là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: phan tích, loại trừSgk Lịch sử lớp 12, trang 197.

Cách giải:

Các phương án A,B,D đều là ý nghĩa của đại thắng mùa xuân 1975 nhưng Ý nghĩa lớn nhất của đại thắng mùa Xuân 1975 đối với dân tộc ta là Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào sau đây diễn ra vào năm 1917?

Xem đáp án » 15/08/2021 11,323

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ trong giai đoạn 1945 - 1973?

Xem đáp án » 15/08/2021 10,991

Câu 3:

Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1950 là

Xem đáp án » 15/08/2021 9,822

Câu 4:

I.Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công

Xem đáp án » 15/08/2021 8,641

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là một trong những lí do Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (6-1947)?

Xem đáp án » 15/08/2021 5,722

Câu 6:

Mục tiêu đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 là

Xem đáp án » 15/08/2021 1,381

Câu 7:

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ Liên Xô – Mĩ chuyển sang thế đối đầu do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2021 949

Bình luận


Bình luận