Câu hỏi:

15/08/2021 645

Chiến dịch quân sự nào dưới đây là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của quân đội ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: phân tích, loại trừ

Cách giải:

Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của quân đội ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954).

Chọn đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào sau đây diễn ra vào năm 1917?

Xem đáp án » 15/08/2021 11,328

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ trong giai đoạn 1945 - 1973?

Xem đáp án » 15/08/2021 11,006

Câu 3:

Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1950 là

Xem đáp án » 15/08/2021 9,833

Câu 4:

I.Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công

Xem đáp án » 15/08/2021 8,681

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là một trong những lí do Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (6-1947)?

Xem đáp án » 15/08/2021 5,729

Câu 6:

Mục tiêu đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 là

Xem đáp án » 15/08/2021 1,392

Câu 7:

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ Liên Xô – Mĩ chuyển sang thế đối đầu do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2021 955

Bình luận


Bình luận