Câu hỏi:

15/08/2021 939

Về mặt khách quan, thắng lợi 1975 của nhân dân ta chủ yếu nhờ vào sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 197

Cách giải:

 Các phương án A, B,D đều là nguyên nhân khách quan thắng lợi của cuộc kháng chiến chống nhưng chủ yếu nhờ vào sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Liên Xô, trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào sau đây diễn ra vào năm 1917?

Xem đáp án » 15/08/2021 11,328

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ trong giai đoạn 1945 - 1973?

Xem đáp án » 15/08/2021 11,006

Câu 3:

Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1950 là

Xem đáp án » 15/08/2021 9,832

Câu 4:

I.Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công

Xem đáp án » 15/08/2021 8,681

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là một trong những lí do Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (6-1947)?

Xem đáp án » 15/08/2021 5,729

Câu 6:

Mục tiêu đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 là

Xem đáp án » 15/08/2021 1,392

Câu 7:

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ Liên Xô – Mĩ chuyển sang thế đối đầu do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2021 955

Bình luận


Bình luận