Câu hỏi:

16/08/2021 852

Sự kiện nào sau đây đã đưa chế độ xã hội chủ nghĩa từ phạm vi châu Âu sang châu Á:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Nhận xét, phân tích

Cách giải: Sự kiện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời và đi theo con đường XHCN đã cho thấy được chế độ XHCN lan rộng từ Liên Xô sang Trung Quốc và từ Châu Âu sang châu Á

→ Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

Xem đáp án » 16/08/2021 622

Câu 2:

Sau khi Liên Xô tan rã (tháng 12/1991), Liên bang Nga

Xem đáp án » 16/08/2021 601

Câu 3:

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 16/08/2021 440

Câu 4:

Sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã  ở châu Phi được đánh dấu bởi sự kiện

Xem đáp án » 16/08/2021 420

Câu 5:

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?

Xem đáp án » 16/08/2021 394

Câu 6:

Năm 1925, tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản ở Pháp?

Xem đáp án » 16/08/2021 333

Bình luận


Bình luận