Câu hỏi:

16/08/2021 166

Thách thức lớn nhất của nhân loại trong những năm đầu của thế kỷ XXI là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: phân tích, đánh giá

Cách giải: Cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 ở  Mĩ đã gây ra những tác hại to lớn, trở thành thách thức lớn nhất của nhân loại trong những năm đầu của thế kỳ XXI

→ Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc?

Xem đáp án » 16/08/2021 1,608

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với ba trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản vào những năm 70 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 16/08/2021 1,423

Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ?

Xem đáp án » 16/08/2021 340

Câu 4:

Cách mạng Tháng Hai năm 1917 bùng nổ khi nước Nga

Xem đáp án » 16/08/2021 287

Câu 5:

Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 16/08/2021 272

Câu 6:

Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) của Việt Nam có điểm tương đồng với Hòa ước Brét-Litốp (3-3-1918) của Nga về

Xem đáp án » 16/08/2021 241

Câu 7:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì 

Xem đáp án » 16/08/2021 189

Bình luận


Bình luận