Câu hỏi:

16/08/2021 8,551

Vì sao nói Định ước Henxinki là biểu hiện của xu thế hòa hoãn giữa các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách giải: Sgk 12 trang 62

- Định ước Henxinki tuyên bố: khẳng định những  nguyên tắc trong quan hệ giữa các quốc gia (như bình đẳng ,chủ quyền, sự bền vững của đường biên giới giải quyết bằng biện pháp hòa bình các cuộc tranh chấp...nhằm đảm bảo an nin Châu Âu.

CHỌN – B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh diễn ra dưới hình thức chủ yếu nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/08/2021 758

Câu 2:

Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam, việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương sẽ giao cho quân đội nước nào?

Xem đáp án » 16/08/2021 597

Câu 3:

Nguyên nhân khách quan dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) là gì?

Xem đáp án » 16/08/2021 485

Câu 4:

Ý nào sau đây đúng nhất khi giải thích nguyên nhân khiến khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai” ở Việt Nam những năm 1920 – 1930?

Xem đáp án » 16/08/2021 451

Câu 5:

Phong trào Cần Vương 1885 -1896 bùng nổ mạnh mẽ với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ trên phạm vi rộng lớn đã chứng tỏ

Xem đáp án » 16/08/2021 432

Câu 6:

Nghị quyết của hội nghị nào dưới đây đã khắc phục triệt để những hạn chế trong Luận cương chính trị (tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương?

Xem đáp án » 16/08/2021 396

Bình luận


Bình luận