Câu hỏi:

17/08/2021 3,026

Từ sau thế Chiến thứ hai (1945), phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Phương pháp giải: SGK Lịch sử 12, trang 35.

Giải chi tiết:

Từ sau thế Chiến thứ hai (1945), phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực Bắc Phi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những hạn chế của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là: Việt Nam

Xem đáp án » 17/08/2021 3,996

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước ở Việt Nam (1954 - 1975)?

Xem đáp án » 17/08/2021 764

Câu 3:

Nội dung nào sau đây là một trong những tác động của việc chấm dứt Chiến tranh lạnh? 

Xem đáp án » 17/08/2021 732

Câu 4:

Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

Xem đáp án » 17/08/2021 563

Câu 5:

Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là

Xem đáp án » 17/08/2021 560

Câu 6:

Những ngành công nghiệp nào của Liên Xô đứng đầu thế giới giai đoạn (1950 đến những năm 70)?

Xem đáp án » 17/08/2021 500

Bình luận


Bình luận