Câu hỏi:

17/08/2021 305

Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chọn đáp án D. không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

- Liên Hợp quốc đề ra 5 nguyên tắc:

+  Các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

+  Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

+ Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

+ Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ quan nào của Pháp nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương trong cuộc khai  thác thuộc địa lần hai (1919 -1929)?

Xem đáp án » 17/08/2021 5,435

Câu 2:

Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 17/08/2021 1,180

Câu 3:

Nền kinh tế Việt Nam chịu tác động chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là do?

Xem đáp án » 17/08/2021 1,006

Câu 4:

Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là gì?

Xem đáp án » 17/08/2021 725

Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc châu Phi nổ ra sớm nhất ở

Xem đáp án » 17/08/2021 546

Câu 6:

Khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX là

Xem đáp án » 17/08/2021 533

Câu 7:

Đặc điểm của nền kinh tế Mĩ từ 1945 đến năm 2000 là

Xem đáp án » 17/08/2021 501

Bình luận


Bình luận