Câu hỏi:

18/08/2021 899

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chọn đáp án B. Hội đồng Quản thác.

- Cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) gồm 6 cơ quan chính là Đại hội đồng , Hội đồng Bảo an , Hội đồng Kinh tế-xã hội , Hội đồng Quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban Thư ký.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách mạng dân chủ nhân dân được hoàn thành ở các nước Đông Âu trong những năm 1948 - 1949 đánh dấu

Xem đáp án » 18/08/2021 5,128

Câu 2:

Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX mang đặc điểm gì?

Xem đáp án » 18/08/2021 4,039

Câu 3:

Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ

Xem đáp án » 18/08/2021 2,729

Câu 4:

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, những thế lực ngoại xâm nào có mặt ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc?

Xem đáp án » 18/08/2021 2,622

Câu 5:

Bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” không được Hội nghị Vécxai (1919) chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận muốn được giải phóng, các dân tộc thuộc địa

Xem đáp án » 18/08/2021 1,495

Câu 6:

Sau khi lên nắm quyền (6-1936), Mặt trận Nhân dân Pháp đã thi hành chính sách đối với các nước thuộc địa là

Xem đáp án » 18/08/2021 1,454

Câu 7:

Nguyên nhân quyết định Đảng ta đề ra đường lối đổi mới năm 1986 là do

Xem đáp án » 18/08/2021 1,049

Bình luận


Bình luận