Câu hỏi:

18/08/2021 553

Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Nam Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chọn đáp án C. Chủ nghĩa A-pác-thai.

- Cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc đựoc xếp vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách mạng dân chủ nhân dân được hoàn thành ở các nước Đông Âu trong những năm 1948 - 1949 đánh dấu

Xem đáp án » 18/08/2021 5,173

Câu 2:

Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX mang đặc điểm gì?

Xem đáp án » 18/08/2021 4,084

Câu 3:

Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ

Xem đáp án » 18/08/2021 2,749

Câu 4:

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, những thế lực ngoại xâm nào có mặt ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc?

Xem đáp án » 18/08/2021 2,638

Câu 5:

Bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” không được Hội nghị Vécxai (1919) chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận muốn được giải phóng, các dân tộc thuộc địa

Xem đáp án » 18/08/2021 1,505

Câu 6:

Sau khi lên nắm quyền (6-1936), Mặt trận Nhân dân Pháp đã thi hành chính sách đối với các nước thuộc địa là

Xem đáp án » 18/08/2021 1,468

Câu 7:

Nguyên nhân quyết định Đảng ta đề ra đường lối đổi mới năm 1986 là do

Xem đáp án » 18/08/2021 1,053

Bình luận


Bình luận