Câu hỏi:

18/08/2021 433

Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chọn đáp án D. chuyến bay vòng quanh Trái Đất.

- Năm 1957, Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đến cuối thập kỉ 90, tổ chức liên kết chính trị-kinh tế lớn nhất hành tinh là:

Xem đáp án » 18/08/2021 5,352

Câu 2:

Trong thời gian 1945-1950, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là

Xem đáp án » 18/08/2021 2,024

Câu 3:

Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập sau khi

Xem đáp án » 18/08/2021 1,554

Câu 4:

Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

Xem đáp án » 18/08/2021 1,371

Câu 5:

Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp xã hội ở Việt Nam hình thành những giai cấp mới nào?

Xem đáp án » 18/08/2021 1,261

Câu 6:

“Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh…nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu người ta buộc chúng tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Đoạn trích dẫn nói đã nói về nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 18/08/2021 528

Câu 7:

Một trong những chủ trương của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII là

Xem đáp án » 18/08/2021 523

Bình luận


Bình luận