Câu hỏi:

19/08/2021 506

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp : GK Lịch sử 12, trang 17. 

Cách giải: Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là “quốc gia kế tục Liên Xô”. 

 Chọn đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng Miền Nam Việt Nam đang

Xem đáp án » 19/08/2021 14,117

Câu 2:

Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 19/08/2021 9,520

Câu 3:

“Hòa bình, trung lập không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào; nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc” là đường lối đối ngoại của:

Xem đáp án » 19/08/2021 5,532

Câu 4:

Trong quá trình kháng chiến (1858-1862), quan quân triều đình nhà Nguyễn đã để lỡ mất cơ hội nào đánh thắng thực dân Pháp?

Xem đáp án » 19/08/2021 5,509

Câu 5:

Nội dung trọng tâm của đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ tháng 12 – 1986) phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, vì đã

Xem đáp án » 19/08/2021 2,541

Câu 6:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu nhờ có hoàn cảnh quốc tế nào thuận lợi?

Xem đáp án » 19/08/2021 2,207

Câu 7:

Nhân tố chủ yếu nào quyết định đến sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 19/08/2021 1,835

Bình luận


Bình luận