Câu hỏi:

19/08/2021 181

Trong những năm 1944 - 1945 các nước Đông Âu

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chọn đáp án D. đã thành lập nhà nước dân chủ nhân dân.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 11.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào phản ánh không đúng âm mưu của Mỹ ở Đông Dương trong những năm 1951 - 1954?

Xem đáp án » 19/08/2021 5,542

Câu 2:

Từ sau cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế năm 1973, vị trí nền kinh tế Mĩ

Xem đáp án » 19/08/2021 5,153

Câu 3:

Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây trong những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, với hi vọng

Xem đáp án » 19/08/2021 1,190

Câu 4:

Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là

Xem đáp án » 19/08/2021 932

Câu 5:

Từ năm 1961 đến năm 1965, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án » 19/08/2021 711

Câu 6:

Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử châu Phi với tên gọi là “Năm châu Phi”?

Xem đáp án » 19/08/2021 651

Câu 7:

Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

Xem đáp án » 19/08/2021 592

Bình luận


Bình luận