Câu hỏi:

19/11/2019 3,210

Trong các kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al. Có bao nhiêu kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân

Trả lời:

Đáp án B

- Na, Al được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

- Fe, Cu được điều chế bằng cả 3 phương pháp là điện phân dung dịch, nhiệt luyện và thủy luyện.

- Ag được điều chế bằng 2 phương pháp là điện phân dung dịch và thủy luyện.

Vậy chỉ có 2 kim loại Na và Al được bằng một phương pháp điện phân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

Xem đáp án » 19/11/2019 3,071

Câu 2:

Kim loại có tính khử mạnh nhất là

Xem đáp án » 19/11/2019 2,472

Câu 3:

Nhỏ từ từ dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của x trên đồ thị trên là:

Xem đáp án » 20/11/2019 1,962

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 19/11/2019 1,905

Câu 5:

Cho m gam hỗn hợp E gồm Al (a mol), Zn (2a mol), Fe (a mol), 0,12 mol NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với dung dịch chứa 1,08 mol H2SO4 thu được dung dịch X chỉ chứa các muối và 0,24 mol hỗn hợp Y chứa hai khí NO, H2 với tổng khối lượng 4,4 gam. Cô cạn dung dịch X thu được (m + 85,96) gam muối. Nếu nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì vừa hết 1,27 lít dung dịch KOH. Phần trăm khối lượng của đơn chất Fe trong E là:

Xem đáp án » 19/11/2019 1,684

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »