Câu hỏi:

20/11/2019 1,060

Quá trình khử nitrat là quá trình

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Giải chi tiết:

quá trình khử nitrat diễn ra trong mô thực vật: chuyển hóa NO3-  thành NH4 

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí oxi được giải phóng qua quá trình quang hợp có nguồn gốc từ?

Xem đáp án » 20/11/2019 47,237

Câu 2:

Thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường

Xem đáp án » 20/11/2019 37,270

Câu 3:

Điều nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước?

Xem đáp án » 20/11/2019 29,356

Câu 4:

Mô phân sinh là nhóm các tế bào

Xem đáp án » 20/11/2019 20,789

Câu 5:

Khi nói về sinh trưởng sơ cấp của thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 20/11/2019 19,541

Câu 6:

Ở thực vật C4, chu trình Canvin diễn ra ở

Xem đáp án » 20/11/2019 16,832

Câu 7:

Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

Xem đáp án » 20/11/2019 15,545

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK