Câu hỏi:

01/09/2021 444

Đơn vị đo của mức cường độ âm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đơn vị đo của mức cường độ âm là Ben (B) hoặc dB.

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 01/09/2021 3,216

Câu 2:

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và C. Độ lệch pha của điện áp và dòng điện trong mạch được cho bởi công thức

Xem đáp án » 01/09/2021 2,646

Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không phải là của sóng cơ?

Xem đáp án » 01/09/2021 2,357

Câu 4:

Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động E, điện trở trong r, mạch ngoài gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Khi đó dòng điện I trong mạch được xác định bằng biểu thức

Xem đáp án » 01/09/2021 1,820

Câu 5:

Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,1H và tụ điện có điện dung C = 10μF thực hiện dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 30mA. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Xem đáp án » 01/09/2021 1,451

Câu 6:

Đoạn mạch xoay chiều AB có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu điện trở R cùng giá trị, nhưng lệch pha nhau π3. Nếu mắc nối tiếp thêm tụ điện có điện dung C thì cosφ = 1 và công suất tiêu thụ là 100W. Nếu không có tụ thì công suất tiêu thụ của mạch là bao nhiêu?

Xem đáp án » 01/09/2021 881

Câu 7:

Pha ban đầu của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào

Xem đáp án » 01/09/2021 837

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK